Interreligöst arbete

Vi föds in i den religion som våra föräldrar tillhör. Ofta präglar religiösa uppfattningar oss i större utsträckning än vi själva anar. Samtidigt lever vi i en tid när religionen används som ett alibi för konflikter. Historien är full av exempel på krig och förföljelser i religionens namn.

På Fryshuset vet vi att vi måste samarbeta, oavsett varifrån vi kommer.
Läs mer om det interreligösa projektet Tillsammans för Sverige.

Kontakt: Maria. K. Rydinger – Präst & projektledare för Tillsammans för Sverige,
Telefon: 073-950 24 60, E-post:maria.k.rydinger@fryshuset.se

VI ÄR OLIKA – MEN KANSKE ÄNDÅ LIKA

Målning på muren mellan Västbanken och Israel, vid Betlehem.

Man kan hitta tankegångar som liknar varandra i de olika religionerna – om man bara vågar leta:

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Kristendom)

 

”Ingen av er är en troende, förrän han älskar detsamma för sin broders räkning som för sin egen.” (Islam)

 

”Detta är summan av alla dygder: att inte göra mot andra det som vållar dig själv lidande.” (Hinduism)

 

”Gör inte det mot din nästa som är förhatligt för dig själv. ” (Judendom)

 

”Skada inte andra med det som skadar dig själv.” (Buddhism)

 

”Se på din nästas vinning som på din egen och på din nästas förlust som vore den din egen.” (Taoism)